Ryszard Jędrak
W malarstwie  Ryszard Jędrak szukał drogi w trwałych wartościach estetycznych.

Twierdził, że w świecie ksztaltów i kolorów mówi się pędzlem, a nie słowami. Twórczość Jego była różnorodna tematycznie: martwa natura, portret, kwiaty, a szczególnie architektura malowana różnymi technikami, takimi jak : olej, tempera, gwasz, akwarela oraz pastela, a nawet technikami własnymi, świadcząc o bogatym warsztacie i dużej wiedzy plastycznej. Z obrazów Ryszarda Jędraka emanuje pasja, radość i potrzeba ciągłego tworzenia .

Od roku 1970 prowadził intensywne studia pejzażu architektonicznego – związku zabytkowych obiektów architektonicznych z miejscem ich powstania. Przedmiotem studiów były inspiracje tkwiące w przyrodzie – miejscu dla środowiska  kreowanego  przez człowieka.

W  roku  1974 zorganizował  ze  studentami Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej wyprawę „Orient 74” na Bliski Wschód (Turcja, Liban, Syria). W czasie jej trwania, poświęcając wszystkie  wolne chwile, wykonał cykl 30 akwarel.

O bogatym dorobku twórczym Ryszarda Jędraka świadczą wystawy, które były organizowane w Muzeum Architektury we Wrocławiu i w lnstytucie Wzornictwa   Przemysłowego w Warszawie. Dorobek ten prezentują też albumy, dokumentujące  przeżycia artystyczne Profesora w czasie wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Na sztukę trzeba patrzeć swoimi oczami, a nie oczami innych.
Text
Tadeusz Lechicki   |   Architekt

“ARCHITEKCI WROCŁAWIA W PORTRECIE RYSZARDA JĘDRAKA”,
Wydawnictwo: Zarząd Oddziału Wrocławskiego SARP, PW 1997


SPONSOR STRONY INTERNETOWEJ   |   Córka Małgorzata Jędrak Grębowiec “Dzidzia”   |   Phone: 1-929-300-4427   |   Email: mamafika@gmail.com

Biografia Archiwum English
Home Ryszard Jędrak | 1927-1991