Ryszard Jędrak
Text
Tadeusz Lechicki   |   Architekt

“ARCHITEKCI WROCŁAWIA W PORTRECIE RYSZARDA JĘDRAKA”,
Wydawnictwo: Zarząd Oddziału Wrocławskiego SARP, PW 1997


SPONSOR STRONY INTERNETOWEJ   |   Córka Małgorzata Jędrak Grębowiec “Dzidzia”   |   Phone: 1-929-300-4427   |   Email: mamafika@gmail.com

Biografia Archiwum English
Home Ryszard Jędrak | 1927-1991